Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Quins equipaments necessitem al barri?

 

Equipaments 9 maig 2023

PLA D’ACTUACIÓ DELS BARRIS DEL POBLENOU

NOTA DE PREMSA

17 d’abril de 2016.

PLA D’ACTUACIÓ DELS BARRIS DEL POBLENOU

Entitats dels barris del Poblenou han presentat de manera conjunta a l’ajuntament de Barcelona un document de propostes per a un “pla d’actuació municipal (2016-2019)” com aportació al procés participatiu Pla d’Actuació Municipal (PAM) que just acaba de concloure aquest més d’abril. Es tracta d’un compendi amb 139 propostes ordenades en 5 àmbits d’intervenció: àmbit social, associatiu, econòmic, sistemes urbans i mobilitat. Entre les entitats que han participat, organitzades per la Comissió d’equipaments del Poblenou, hi ha 5 associacions de veïns, entitats socials i culturals, esportives, i plataformes reivindicatives de la zona.

El “Pla d’actuació dels barris del Poblenou (2016-2019)” és un treball de participació autoorganitzat pel moviment ciutadà del Poblenou, fruit d’un any de reunions entre grups diversos, que s’han posat d’acord en el diagnòstic de les mancances del barri, i en un projecte comú de desenvolupament social i urbà per l’actual mandat municipal. Representa una aportació qualitativa perquè és fruit de la reflexió i el debat sobre les necessitats i mancances del barri en diversos aspectes: en matèria social, dels equipaments educatius, culturals, sanitaris, esportius i de benestar; en l’àmbit associatiu es posa èmfasi en la participació; en l’econòmic, estableix unes prioritats per a la revitalització econòmica; i pel que fa als sistemes urbans, defineix propostes urbanístiques, d’habitatge, patrimoni i espais verds; finalment, sobre mobilitat, les propostes abasten la vialitat, el transport públic, l’aparcament, els vianants i la bicicleta.

Les 139 propostes no pretenen ser una llista exhaustiva o una “carta als reis” sinó una selecció meditada que parteix de l’anàlisi de l’estat actual de desenvolupament del pla d’Equipaments del Poblenou, de les reflexions de les Comissions de Mobilitat, d’Ensenyament, de Salut pública del Poblenou, així com plataformes diverses que treballen en matèria urbanística com la Taula Eix Pere IV, el pla de Desenvolupament Comunitari Apropem-nos, i altres plataformes ciutadanes.

Les Entitats que signen aquesta proposta demanen al Districte de Sant Martí que consideri aquesta una aportació de qualitat, que parteix d’una participació organitzada de grups que treballen en el territori de manera estable i compromesa, i que per tant tenen un coneixement ampli de la realitat dels baris del Poblenou. I que no quedi diluïda el els milers de propostes de caire divers i en alguns casos exòtic, per més vots que puguin acumular en l’aplicatiu del PAM disposat pel

L'escola La Mar Bella diu NO A LA SEGONA LÍNIA SENSE EDIFICI NOU.

La transformació del Poblenou atraumoltes famílies, parelles joves que volen arrelar en el nostre barri. Aquest fet provoca que hi hagi una gran demanda de noves places escolars.Ja fa anys que lesnecessitatsd'escolarització sobrepassen les places disponibles,no és cap novetat, i el Consorci d’Educació de Barcelona ha anat improvisantcada any amb la incorporació de grups addicionals de P3 a les escoles, són els coneguts “bolets” dels Consorci. L’escola La Mar Bella no se n’ha lliurat i el curs 2014-2015 va haver d’assumir un d’aquests bolets.

La Mar Bella és una escola d’una línia, però un fet casual, el deteriorament de l’església de Sant Bernat Calbó ila renuncia d’una congregació religiosa a la construcció d’un nou convent ha donat aire perquè el Consorci contempli una ampliació de l’escolaamb la construcció d’un edifici nou aprofitant l’espai que ocupa actualment l’església, i passar d’aquesta manera a ser un centre de 2 línies. Aquesta és una opció coherent que pot donar resposta a la necessitat d’incrementar les places escolars al barri, peròde cap manera podem estar d’acord en embotir la segona línia sense que estigui executada l’ampliació de l’escola.

El Consorci, seguint amb la política de solucions precàries, ens vol entatxonar com a mínim 2 bolets més abans de ser efectiva l’ampliació física de l’escola. Una ampliació que des de l’ajuntament afirmen que no està ni molt menys aprovada donat que, en primer lloc, encara no és de titularitat municipal i ens segon lloc, l’ús que es vulgui donar a l’espai de l’església ha d’estar sotmès a un procés participatiu. Tot plegat ens fa pensar que les administracions no tenen un projecte sòlid d’ampliació de l’escola i que el Consorci té una excusa barata per treure’s de sobre el problema d’incorporar noves places escolars els propers anys.

La Mar Bella no té cap espai sobrer per encabir noves aules ni a primària ni a infantil. El menjador és reduït com també ho és el gimnàs i els espais col·lectius. El patiés justet pels nens i nenes d’infantil i col·locar barracons a l’interior de l’escola és materialment impossible. L’AMPA i l’equip de direcció de l’escola estem convençuts que la decisió del Consorcid’incorporar la segona línia sense estar feta l’ampliació, és un detriment notable de la qualitat de l’ensenyament, perjudici del qual no estem disposats a acceptar.

El Consorci d’Educació de Barcelona amb la Sra. M Jesús Mier com a presidenta i la Sra. Mercè Massa com a gerent, ha demostrat incapacitat en donar una soluciósòlida, planificada i racional i en la qual no es  perdi de vista la garantia d’un ensenyament de qualitat. Des de l’AMPA no podem acceptar aquest nyap que proposa el Consorci perquèestem convençuts que hi ha alternatives. Demanem que les administracions siguin coherents amb el compromís amb l’educació de la ciutat  que tan els agrada lluir i no imposin la segona línia fins que no estigui construït el nou edifici d’ampliació.

 

AMPA La Mar Bella

Comunicat de l’AVV del Poblenou sobre la situació de La FLOR DE MAIG

Logo AVPNAssociació de Veïns i Veïnes del Poblenou

           

Centre de Barri Poblenou

Rambla Poblenou, 49, 1a planta

08005 Barcelona

Tel.  93 356 97 32

http://www.elpoblenou.cat

 

Comunicat de l’AVV del Poblenou sobre la situació de La FLOR DE MAIG

La recent ordre de tancament preventiu de les instal·lacions de l’Ateneu La Flor de Maig, i el desallotjament de totes les activitats de l’edifici pel risc d’enfonsament, revela un greu estat d’abandó de l’edifici per falta de manteniment per culpa de la inacció de la propietat i de l’Ajuntament, aquest com a llogater, primer, i després com a copropietari de l’edifici. Aquesta situació es ve denunciant fa temps tant per les entitats de l’Ateneu La Flor de Maig, com per l’AVV del Poblenou. Lamentem, doncs, que s’hagi arribat a aquesta situació extrema que implica, en aquests moments, la necessitat de reubicar provisionalment el conjunt d’activitats de l’Ateneu, i emprendre les obres de reparació de l’edifici al més aviat possible.

El patrimoni cultural, social i urbà de la històrica Cooperativa va ser reivindicat per l’AVV del Poblenou a finals del anys 70 del segle passat. En resposta, l’Ajuntament de Barcelona, acabada de recuperar la democràcia, va llogar una part de l’edifici per acollir l’actual Ateneu, continuador de la tradició associativa del moviment cooperativista obrer de començament del segle XX. Posteriorment, l’edifici fou incorporat al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoartístic amb el nivell C de protecció patrimonial. L’any 2000, l’Ajuntament de Barcelona va atorgar a l’edifici la qualificació urbanística 22@, desentenent-se de la petició ciutadana de recuperar aquell patrimoni per a la ciutat en la categoria d’equipament cultural. L’any 2012, el mateix Ajuntament decidí cancel·lar el contracte de lloguer amb el propietari, instant les entitats de l’Ateneu a desallotjar l’edifici. Cinc mesos després de ser clausurat, i en un clima d’intens malestar, veïns del barri van ocupar novament La Flor de Maig, reprenent les activitats de l’Ateneu. Aquest fet va forçar una rectificació per part de l’Ajuntament, que es va veure empès per la pressió popular a la compra i reobertura de l’Ateneu. Però només va passar a propietat municipal una part de l’edifici, la primera planta, continuant la resta en mans privades. Tot i que l’AVV, entre altres entitats del barri, va reclamar augmentar el grau de protecció patrimonial a Bé Cultural d’Interès Local (març de 2014), per facilitar la rehabilitació integral de l’edifici, ni l’Ajuntament en va fer cap cas, ni el propietari va complir amb les seves obligacions de manteniment.

Malauradament, en el passat mandat municipal, es va truncar el procés iniciat fa 35 anys per retornar el patrimoni de La Flor de Maig a la ciutat. La mala gestió del consistori ha conduït a la situació actual, posant en risc l’edifici i l’activitat de l’Ateneu Popular. Davant la crisi actual, l’Associació de Veïns del Poblenou exigeix a l’Ajuntament que intervingui expropiant definitivament el bé, i destinant la inversió necessària per a la rehabilitació integral, que permeti una ràpida represa de les activitats culturals i cooperativistes de l’Ateneu Popular La Flor de Maig.

L’AVV del Poblenou expressem també amb aquest comunicat el nostre suport als diversos col·lectius de l’Ateneu, i el compromís amb les accions que estiguin al nostre abast per tal de facilitar al més aviat possible la represa de l’activitat de l’Ateneu a la seva seu de La Flor de Maig.

Barcelona, 22 de febrer de 2016