Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

L’AVV del Poblenou dona suport a les mobilitzacions per demanar una proposta de 22@ que doni resposta a les necessitats del barri.

L’AVV del Poblenou va presentar al·legacions a la proposta d'aprovació inicial de modificació del 22@ que va presentar l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres AVV del nostre barri i en la mateixa línia d’altres entitats del Poblenou. No tenim certeses encara de quin grau d’acceptació tindran les propostes veïnals i en aquest sentit entenem que caldria ampliar el temps de treball i per tant posar les eines per garantir que l’aprovació definitiva de la modificació del 22@ ha estat realment coherent amb la participació ciutadana i garanteix que es tenen en compte aquestes prioritats:

- Cal fer front a la greu crisi d’accés a l’habitatge a la nostra ciutat. Per tant a més de preservar l’habitatge existent, el pla ha de suposar la construcció d’habitatge públic i en règim de lloguer. No hem de permetre la construcció d'habitatge privat en aquest àmbit.

- Cal preservar i posar en valor el patrimoni industrial i arquitectònic del barri.

- Cal impulsar i garantir la diversitat d’activitats econòmiques, especialment d’aquelles que aporten un compromís social. En aquest sentit cal recordar la necessitat d’excloure l’ús hoteler en tot l’àmbit.

- El pla ha de garantir un impuls d’aspectes medioambientals, vinculats a la mobilitat sostenible, a espais verds i cívics i a equipaments que ajudin a treballar l’educació ambiental al nostre barri.

- Cal garantir el finançament públic necessari per assegurar que es dugui a terme el pla i que no depengui d’una suposada viabilitat econòmica privada que sols afavoreix l’especulació.

 

Per aquests motius i per altres que hem anat defensant al llarg dels darrers anys creiem que aquesta proposta de modificació del 22@ no és ni la nostra proposta ni la del barri.

En aquest sentit valorem positivament que veïnat del Poblenou defensi un altre model de 22@, animem les entitats del barri a mobilitzar-nos per defensar un model que es basi en les prioritats esmentades i demanem a l'Ajuntament que aturi la tramitació del pla per consensuar un acord que és possible. Com a AVV treballarem per afavorir aquest consens i per donar a conèixer al barri el nostre posicionament davant del 22@ i per extensió del futur del Poblenou.

 

 

Comunicat de l’AVV del Poblenou davant la proposta de modificació del 22@

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la seva proposta de modificació del 22@ al Poblenou (Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible). No podem entendre la modificació d'aquest pla sense fer una referència a la situació actual. La pandèmia de la covid ha suposat una crisi no tan sols sanitària de primer ordre, sinó que també comporta una greu crisi econòmica i social. En aquest nou marc la necessitat d'habitatge públic, i especialment d'habitatge de lloguer, és una necessitat de primer ordre. No tan sols per a frenar la gentrificació del Poblenou, sinó sobretot per a oferir sortides a tantes i tantes persones que no poden accedir a un dret fonamental com és l'habitatge. És evident que els problemes de l'habitatge a la nostra ciutat i al nostre barri no neixen ni es poden resoldre amb el 22@, però aquest pla podria ajudar en aquesta línia. Cal exigir polítiques efectives de les diferents administracions que permetin fer front a la greu situació que vivim en matèria d’habitatge. D’altra banda, la covid ha posat de manifest encara més que el model de creixement del barri basat en el turisme no té raó de ser. Per tant, el 22@ hauria de tenir en compte la situació que viurem després de la pandèmia que ha de suposar molt més habitatge assequible, menys turisme i més activitat econòmica diversa per al nostre barri.

Davant del document que s'ha presentat, com a AVV del Poblenou volem manifestar:

  • No compartim la proposta de Modificació Puntual del Pla General Metropolità que se’ns ha presentat. Entre altres coses perquè el procés participatiu no ha respost a les nostres expectatives. Les entitats no hem tingut l'oportunitat de participar de forma real en la modificació d'aquest pla, ni s'han tingut en compte bona part de les nostres aportacions.

  • No es fa una aposta suficient per l'habitatge de titularitat pública i sobretot de lloguer, la prioritat a la nostra ciutat. No volem fórmules que permetin afavorir l'especulació ni a curt ni a mitjà termini.

  • No podem sotmetre el pla a la suposada viabilitat econòmica dels privats, especialment dels grans propietaris. La transformació de la nostra ciutat i del Poblenou no pot seguir en mans de la regulació del mercat i cal un compromís ferm contra l’especulació. Cal la intervenció pública que permeti fer la transformació que el barri necessita.

  • S’ha d’excloure l’ús hoteler de les normes urbanístiques.

  • Cal potenciar les activitats de l'economia social i fomentar la diversificació d'activitats econòmiques.

  • El pla també recull aspectes que valorem de forma positiva com, per exemple, el reconeixement i preservació dels habitatges existents o la proposta d'eixos cívics i eixos verds.

Per tot això l'AVV del Poblenou presentarà al·legacions al pla, intentarà revertir els aspectes més negatius d'aquesta proposta i ho farà treballant amb altres entitats i moviments del barri del Poblenou, buscant els aspectes que poden generar més consens entre veïns i veïnes.

El Poblenou, 10 de novembre de 2020

 

Ara Fecsa diu que el transformador de Sant Joan de Malta/Castella és necessari

alt

Dijous passat, dia 25 de novembre, el delegat de Fecsa, senyor Jerez, va comunicar, en una reunió demanada pel veïnat, que després de l'incendi de la subestació de la Sagrera que va deixar sense electricitat gran part de la ciutat es va reconsiderar l'opció de desmantellar la central de Sant Joan de Malta del Poblenou. Actualment aquesta estació elèctrica dóna subministrament a 8.500 abonats i a equipaments com el mercat del Clot i l'estació de metro de Navas.

Hem de recordar que, prèviament a aquests fets, el regidor Narváez s'havia compromès, donat que el sòl que ocupa està catalogat com a zona verda, a anul·lar aquesta instal·lació en el moment que es posés en marxa l'actual del carrer Tànger.

En la reunió esmentada, el regidor es va mostrar disposat a buscar alternatives. Hem de tenir en compte que la instal·lació actual ocupa 3000 m2, però tècnicament podria fer el mateix servei amb només una superfície de 200 o 300 m2. Una possible solució seria soterrar-la i a sobre fer-hi el parc públic. Aquesta zona verda serà molt més necessària amb la nova escola que aviat es construirà en el solar adjacent que dóna a la Rambla i que ara està ocupat per cotxes.

El regidor es va comprometre a presentar pel febrer o març un estudi amb una solució adequada.

"mani" dels martells

■ Per un barri sense barreres ni murs        ■ Exigim menys contaminació = més salut

 manimartells

VINE A LA “MINIFESTACIÓ AMB MARTELLS” !

 

 

Va molt endarrerit

 

Els tràmits per executar l’enderroc del tortell viari i la construcció dels túnels, soterrats i coberts, que l’han de substituir van molt endarrerits respecte als compromisos que van firmar l’Ajuntament i els partits. Tot i així, ara el projecte s’està elaborant i hauria d’estar acabat el pròxim febrer.

 

 

Volem garanties que s’aprovarà en aquest mandat

        i que començaran les obres el 2011

 

L’Ajuntament no ens dóna garanties de que el projecte s’aprovi en aquest mandat (que acaba al proper maig) i això és molt, molt perillós. Si el projecte i el tràmit d’adjudicació s’aproven en aquest mandat serà bastant factible que les obres realment comencin al voltant de finals del 2011. Si no és així el tema quedarà pel proper mandat, i això (tenint en compte el canvi de govern, “la crisi”, etc.) pot fer que tot plegat s’allargui bastants anys més. Hem de fer tot el possible per evitar-ho ! . No podem, i no volem, viure molts més anys amb aquesta contaminació, amb aquests murs dins de la ciutat. Tu tampoc ?

 

Vine amb la família i els veïns a la “mani dels martells” (amb martell, clar)

 

Ara és un bon moment per pressionar a l’Ajuntament i partits perquè compleixin l’acordat, però necessitem que tu ens ajudis a fer visible aquesta reivindicació dels barris de l’entorn de Glòries. Us demanem que vingueu amb els vostres martells (casolans, de joguina, ...) per visualitzar davant dels mitjans de comunicació que exigim que és compleixi, que exigim l’enderroc del tortell JA !

 

US ESPEREM:    ■ Dimarts 19 d’Octubre

 

■ a Gran Via–Llacuna (banda Clot) ■ a les 6 de la tarda

Convoquen:

Associacions de veïns dels barris de : Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou, Fort Pienc i Sagrada Família

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mani va ser captada per diversos mitjans de comunicació dels que us pasem uns enllaços

- Diari El Punt

- BTV

- Video:

- Notícia Escola (Agost 2010)

 

 

Afectats per les esquerdes

El Districte de Sant Martí i el 22@ ens donen l'esquena

obres esquerdes

    Els veïns i veïnes del Carrer Ciutat de Granada entre Ramon Turró i Dr. Trueta portem dos anys reclamant que algú es faci càrrec dels desperfectes produïts als nostres habitatges per les obres viaries que s'han realitzat en aquest tram de carrer. 

    Després de fer la reclamació pertinent a l'Ajuntament de districte, adjuntant un informe tècnic realitzat per un arquitecte, on detallàvem i documentàvem totes les esquerdes que s'havien produït a cadascun dels habitatges, vam ser citats pel regidor del districte Sr. Narváez i els responsables del 22@.

    Portem dos anys fent reunions periòdiques, aportant informes tècnics, rebent les visites dels tècnics de l'Ajuntament, de la companyia asseguradora, etc... La resposta del Sr. Narváez sempre ha estat dir que per sobre de tot l'Ajuntament vetllaria pels interessos dels veïns i veïnes.

    Després de la darrera reunió del mes de desembre de 2009 on s'emblava que se'ns abonarien els imports reclamats abans de finalitzar l'any, ens trobem a finals de gener amb la noticia que no rebrem cap import destinat a resoldre els desperfectes reclamats.

    La sensació dels veïns és d'impotència, val a dir que els imports sol.licitats són quantitats força petites i que no tenim diners per lluitar contra els advocats de l'Ajuntament. Ens fa pensar que de què serveixen tantes reunions, tantes promeses que queden en res, si el que val és la llei del més fort.

    Finalment sembla que el que realment fa moure als polítics es la
fotografia
de la Barcelona de postal, tan hi fa qui deixen pel camí. LES ESQUERDES NO SURTEN ALS CATÀLEGS TURÍSTICS.

Veïns i veïnes afectats per les obres viaries del Carrer Ciutat de Granada