Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Featured

Papers, treball i dignitat per a tothom

Featured

Assemblea solidària contra els desallotjaments

Companys i companyes,

Com ja sabeu, la lluita de les persones que van ser desallotjades de les naus del Poblenou i la pressió ciutadana, van aconseguir de l’Administració el compromís de tramitar-los, per procediment d’urgència, un permís transitori de residència i treball; sense aquest permís, són especialment vulnerables a l’explotació laboral i a l’abús de les màfies.

Aconseguir permís de residència i treball és una tasca quasi impossible i, és per això, que aquest compromís representa un fil d’esperança que ens ha mogut a ells i a nosaltres, a abordar conjuntament aquest procés.

La quantitat de tràmits, desplaçaments i fotocòpies, representa per a les persones immigrades, un esforç considerable d’energia personal i de despesa econòmica, que es veu agreujada quan es tracta de tramitar els penals al seu país d’origen, alguns dels quals arriben a costar fins a 300 €.

En els darrers dies les persones que tenen el certificat d’arrelament i estan en situació de demanar els penals es multipliquen i els diners de les aportacions d’entitats i ciutadania, que arriben al compte  2013-1538-17-0200363520  que a nom d’Assemblea solidària contra els desallotjaments, vam obrir amb aquesta finalitat, son totalment insuficients.

Sabem de la precarietat econòmica de les entitats i de tot el que cal per fer front als reptes del dia a dia; malgrat tot, us demanem un esforç solidari que permeti a aquestes persones accedir als drets de lliure circulació, sense la por a les detencions, reclusió als CIE i expulsió, així com al treball i habitatge amb igualtat de drets que els veïns de Barcelona.

Tenim a la vostra disposició les dades del diner rebut i a què s’ha destinat.

Salutacions cordials

Assemblea solidària contra els desallotjaments

ESTAT DE COMPTES:

A dia d’avui, 16 de gener de 2014, hi ha hagut 25 aportacions de  persones a nivell individual. TOTAL= 1860€

Tres entitats que són AAVV del Poblenou, ICV Barcelona i Cydonia que han aportat en total 660€

TOTAL d’INGRESOS  =    1860 + 660 = 2520€

DESPESES:       14 Ajuda a Penals al país d’origen:                       14 x 150= 2100 €

                           1 Ajuda per treure Passaport a Madrid:                150 €

                           2 Ajudes a pagament tresor públic: 36,06 x 2 =     72,12 €

                           Material oficina Trobada Immigració                     40€

                                                           TOTAL........................       2362,12€

SALDO FINAL:            2520€ - 2362,12€ = 157,88€

Featured

ASSEMBLEA

Desallotjats de les naus dels carrers Puigcerdà i Pere IV

Dijous 31 d’octubre de 2013

18:00 hores

Església de Sant Bernat Calvó

(Pl. Sant Bernat Calvó <M> L4 Poblenou)

Informació de la reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Barcelona el passat 23 d’octubre

Elecció dels representants que aniran a la reunió conjunta amb les tres administracions

Possibles accions de pressió.

TREBALL, SOSTRE, PAPERS I DIGNITAT

Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments