Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Comença a caminar el Pla de Protecció del barri antic del Poblenou

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA ELABORACIÓ D’UN PLA DE PROTECCIÓ DEL BARRI ANTIC DEL POBLENOU

pancarta barri antic

En data 3 de novembre ha estat publicat en el BOP núm. 264 l’anunci de suspensió de llicències al centre històric del Poblenou. El decret de suspensió respon a l’inici dels treballs per a la elaboració de l’estudi i document de criteris del centre històric del Poblenou.  

Ha estat un procés llargament reivindicat per moltes entitats del barri, i avalat per un gran nombre de signatures, demanant un pla que redefineixi paràmetres urbanístics i protegeixi la malla central del barri per aturar l’alt grau de degradació que està patint el barri antic del Poblenou.

El decret de suspensió de llicències  ha deixat fora del seu àmbit la franja litoral de la Rambla del Poblenou i també el nucli més antic del barri de la plata. Es tracta de dos emplaçaments fonamentals que no s’han d’excloure, en el criteri de l’AVPN

El passat 21 d’octubre es va constituir la comissió de seguiment formada per varies entitats del barri, representants del Districte i l’equip de l’arquitecte Sebastià Jornet, a qui se li ha encarregat l’estudi i propostes pertinents.

 Celebrem l’inici d’aquest procés i esperem que el procés participatiu tingui eficàcia real, de manera que les propostes dels ciutadans prosperin i s’incorporin en les determinacions finals.

 

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Barcelona, 6 de novembre de 2008

  BOP nº264

Veure notícia a El Punt / El Punt