Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Al.legacions contra el Museu del Disseny

{mosimage}L’escrit que les AA.VV de Sagrada Família, Fort Pienc, Poblenou i Clot-Camp de l’Arpa hem presentat a l’Ajuntament ve a ser un recull de les reivindicacions que vàrem formular en relació aquest edifici amb motiu de l’aprovació municipal del pla de les Glòries, l’any 2007 i que no han estat acceptades pel consistori.

No estem en contra del Museu del Disseny, el nostre desacord està en la situació i volum de l’edifici que l’han escollit per ser la seu del museu. L’edifici va ser dissenyat, fa anys, pensant en la plaça tal com era i, encara, és ara, amb l’anella viària elevada que coneixem amb el nom de “tortell”. Per aquest motiu, entre altres, l’edifici contemplava una altura i una forma, que volava per damunt del tortell i garantia la seva presència i posició dominant respecte la plaça.     Sortosament el pla de les Glòries contempla una plaça molt diferent, sense tortell ( ja s’ha iniciat el seu desmuntatge ), amb un ampli parc en el lloc que ocupa aquell. Doncs en lloc de redefinir la situació, forma i volum de l’edifici, el projecte del Centre de Disseny manté les característiques bàsiques de la idea inicial, excepte un ajust poc significatiu en l’altura de l’edifici.  

En les al·legacions que presentem, reclamem redissenyar l’edifici d’acord amb la nova configuració, respectuosa amb el gran parc central i el parc Lineal.  Des de una perspectiva de l’urbanisme i l’arquitectura al servei dels ciutadans reclamem, considerem que els edificis de la zona han de respondre a una ordenació del sector concebuda des de i per les persones, d’alçades respectuoses amb les de l’entorn, i que permeti la continuïtat física i visual dels espais lliures i dels recorreguts de vianants i la seva integració en el futur Parc Lineal. Per això demanem:

  1.  Un estudi paisatgístic independent (amb gràfics virtuals, etc.) que analitzi els impactes visuals del C. Disseny i altres edificis inclosos en la MPGM, fets des del punt de vista del vianant i del usuari de les zones verdes previstes.
  2. Eliminació del edifici “grapadora” i substitució del mateix per un petit edifici, que encabeixi els accessos verticals, posat en un lloc que no interfereixi recorreguts o visuals importants.
  3. Un estudi de quins dels espais que el projecte situa en la “grapadora” es poden posar en el subsòl, quins no són estrictament necessaris i contemplar la possibilitat (amb la participació veïnal) de situar alguns d’aquests usos en els edificis que seran “veïns” del Centre o propers.
  4. Estudiar i acordar amb les entitats veïnals la integració concreta del Centre, i sobretot de les parts superiors, en el parc global de Glòries (com es va acordar expressament en la pagina 9 del Compromís per Glòries) i en el Parc Lineal (tal com surt grafiat en la pagina 9 de la Memòria de la MPGM i que reproduïm al final) per aconseguir un veritable “corredor verd” que incorpori bons recorreguts per a vianants i bicicletes.
  5. Que el projecte incorpori totes les mesures de millora ambiental possibles (no solament les legalment exigibles) en tots els aspectes : energia fotovoltàica i tèrmica, minimització i reciclatge, aprofitament pluvial i freàtic, aparcament per a bicicletes, materials ecològics, etc.).
  6. Participació real i efectiva als veïns i entitats en las tramitació del projecte, en el sentit de que no solament se’ns informi sinó que realment es tinguin en consideració les propostes

 Veure les al.legacions